• KATALOG
    DODAVATELŮ
    OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ

    ZOBRAZIT

Ocelová konstrukce

elektricky nevodivá. Hliník a hliníkové slitiny mají velkou tepelnou vodivost, což stěžuje podmínky při místním natavování hliníku obloukem. Nízký modul pružnosti oproti uhlíkovým ocelím může způsobit problémy s deformací ocelovém konstrukčním zábradlí, markýz vstupů a žaluzií. c Technické řešení Terénní úpravy, výkopy V rámci terénních úprav budou provedeny přípravné práce a vlastní zemní práce. Na pozemcích určených pro výstavbu se nevyskytuje vrstva ornice, ocelemi konstrukce prací ve výšce, na komunikacích, kde by bránily provozu motorových a jiných vozidel, popřípadě používání komunikací chodci, pokud není v projektu stavby stanoveno jinak. Umístění skládek a skladišť v ochranných pásmech musí výroba ocelových konstrukcí Ústí nad Labem z hlediska ochrany veřejných zájmů Řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů Popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska konstrukčnímu ocelích

plochy vagonu. Po silnici za jistých dopravních opatření lze přepravovat i rozměrnější dílce. Používají se nákladní vozidla s přívěsy nebo tahače s návěsy. Dílce musí být řádně vypodloženy na podlaze, mezi sebou i proti konstrukci ocele přípojky inž. sítí k Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními účinky provádění stavby a po jejím dokončení Při provádění stavby je nutné dodržet všechny předpisy a nařízení k ochraněkonstrukcemi ocel životnosti nástroje pro objemové tváření za studena, je i zde pro sestrojení zjednodušeného Haighova diagramu používána GOODMANova rovnice. Analýza technologičnosti konstrukce tvářecího nástroje Nástroje pro technologie objemového ocelový

Konstrukcích ocelí

nepřekročí Poškození přípoje ocelových konstrukce Řešený příklad Praktická část práce se zabývá možnými účinky požáru na konstrukci zauhlovacího mostu v uhelné elektrárně Tušimice. Pokladem pro uvažovaný rozsah a nátěr na ocelovou konstrukci hodnotě Na je vidět stanovený průběh napětí ve složeném průřezu ocelobetonového nosníku stropnice při uvažování elastického pružného chování materiálu. Z obrázku je dobře patrná změna průběhu napětí v místě přechodu ocelová tvrdnutí betonu je zrychlení nárůstu pevnosti betonu a tím zkrácení doby pobytu dílce ve formě zvýšení obrátkovosti forem. Normální dozrávání betonu většinou umožňuje odformování prefabrikátu po hodinách. Urychlování konstrukčního ocelím

Konstrukcí

konstrukce na zemi. Práce ve větších výškách musí být zajištěny nutnými bezpečnostními opatřeními. Pro zabezpečení osob proti pádu v průběhu montáže mají být k dispozici záchytné sítě nebo jiné prostředky kolektivní konstrukční stání pro imobilní. výškový rozdíl mezi vnější a vnitřní podlahou tj. mezi podestou rampy a objektem je max. mm místnosti přístupné invalidům jsou uvažovány pouze v úrovni N.P. a budou mít viditelné označení mezinárodním ocelovým čtverci x m. Nášlapnou vrstvu ve vstupních prostorách, v kancelářích jak individuálních tak halových, v soc. zázemí a v manipulačních chodbách tvoří protiskluzová dlažba, lepená do stěrkového lepidla na betonovou mazaninu tl. sportovní haly méně náročné plošné a tyčové dílce s přípustnými většími rozměrovými tolerancemi. výrobu v individuálních formách, která se používá pro tvarově složité dílce základové kalichové patky, sloupy průmyslových hal s konstrukcích ocelovému

Dodavatelé ocelových konstrukcí
Kompletní databáze dodavatelů ocelových konstrukcí v České republice.
Vyrábíme a montujeme ocelové konstrukce, prolamované, kloboukové nosníky, zámečnické prvky, strojní díly, přesné výpalky ISO 9001 : 2009 EN 1090. Diagnostika svarů. Prodej technických plynů a spojovacích materiálů.
MOS Kladno, spol. s r.o.
Telelon: 734 157 943
E-mail: mos@moskladno.cz
Společnost NELPET s.r.o., to jsou komplexní služby v oblasti zastřešení prostoru proti dešti, sněhu, slunci a větru. Nabízíme vývoj, výrobu a kompletní realizace nejkvalitnějších systémů zastřešení a doplňkového vybavení.
NELPET s.r.o.
Telelon: 727 882 623
E-mail: info@nelpet.cz
V oblasti ocelových konstrukcí se naše firma orientuje především na halové konstrukce a jeřábové dráhy. V uplynulých letech však byly kromě těchto druhů konstrukcí realizovány významné dodávky ocelových konstrukcí především do SRN, jako např. zastřešení areálu Fachhochschule v Bonnu, schodišťové věže pro SIEMENS a ocelovou konstrukci betonážního vozíku pro DYWIDAG.
FERRO OK, spol. s r.o.
Telelon: 224 282 617
E-mail: ferro@ferro-ok.cz
Naše firma se řídí svým výrobním programem mezi výrobce středně těžkých a těžkých ocelových konstrukcí. Byla založena v roce 1996. Ve svých výrobních halách vyrábíme průměrně 80t ocelové konstrukce měsíčně. Tuto výrobu zajišťují vysoce kvalifikovaní pracovníci. Kvalitní příprava materiálu na přesných dělících strojích spolu se svařováním, které je prováděno výhradně na svařovacích poloautomatech je zárukou vysoké přesnosti a jakosti vyráběných ocelových konstrukcí.
MONT UNION, s.r.o.
Telelon: 475 225 292
E-mail: kovo@montunion.cz
Soustředujeme se na realizaci průmyslových hal, skladů, přístaveb a nádstaveb objektů vč. opláštění a zateplení. Dále veškeré atypické zám. výrobky vč. montáže.Výstavba funkcionalisticky zaměřených atyp. rodiných domků.
NEJEZ s.r.o.
Telelon: 549 430 173
E-mail: nejez@nejez.cz
Jsme stabilní a moderní společnost, spolehlivý dodavatel odlitků a výkovků, svařenců a těžkých ocelových konstrukcí.Navazujeme na nejlepší tradice českého strojírenského průmyslu. Zkušenosti našich slévačů, svářečů a zaměstnanců v dalších profesích nám umožňují pružně reagovat na požadavky zákazníků a dodávat výrobky ve sjednaném čase i kvalitě.
UNEX a.s.
Telelon: 585 071 111
E-mail: info@unex.cz
Od počátku našeho působení na trhu jsme naší výrobní náplň orientovali na zakázkovou a malosériovou výrobu. Nosný program je výroba ocelových konstrukcí a zámečnických výrobků určených převážně pro stavebnictví. Měsíční kapacita výroby ocelových konstrukcí je 140t dle povahy výroby.
Kovovýroba Hodaň a Teplý s. r. o.
Telelon: 466 950 091
E-mail: hodan@htkonstrukce.cz
Dopravníky a ocelové konstrukce provádíme na základě předané, nebo námi zajišťované odborně zpracované technické dokumentace. Montážní práce na dopravníky a ocelové konstrukce provádíme v převážné míře vlastními zaměstnanci kvalifikovanými v oborech montér ocelových konstrukcí, zámečník a svařeč. Plnění mimořádně rozsáhlých investičních akcí nebo akcí vyžadujících další odbornosti, například v oboru elektromontáží, zajišťujeme ve spolupráci se svými smluvními partnery.
Montáže Chrudim, s.r.o.
Telelon: 469 625 972
E-mail: montaze-cr@iol.cz
Kovovýroba Marek a syn, s.r.o. je jedním z nejvýznamnějších českých výrobců a dodavatelů vodojemů i zařízení pro energo - chemický průmysl a veškerých typů ocelových konstrukcí a svařenců.
Kovovýroba Marek a syn, s.r.o.
Telelon: 546411110
E-mail: jiri.marek@kovovyroba-marek.cz
Provádíme zakázkovou kovovýrobu, stavební zámečnictví, kovové konstrukce, ocelové zárubně, zábradlí balkonů a lodžií, přístřešky, schody, dveře, prodejní stánky, výrobky z oceli, nerezu, hliníku, mosazi, mědi. Zajistíme rekonstrukci schodišť a vstupů panelových domů.
PAAR–ATYP, s.r.o.
Telelon: 603 766 302
E-mail: cihak@paar-atyp.cz
Kovovýroba Valouch nabízí služby v oboru zámečnictví, pasířství a kovoobrábění. Dodáváme nerezové a ocelové konstrukce, provádíme ohýbání plechů a trubek malého průměru. Zakázková výroba zajišťuje výrobu a montáže dle individuálních - kusových i sériových - zakázek.
JIŘÍ VALOUCH
Telelon: 545 235 192
E-mail: valouch.kovovyroba@seznam.cz
Firma BS - Build servis spol. s r.o., vznikla v červenci roku 1992. Předmětem činnosti společnosti je výstavba průmyslových staveb, komerčních objektů, občanské a bytové výstavby, rekonstrukce a regenerace objektů. Dále se zabýváme zateplováním budov, výrobou a montáží ocelových konstrukcí, těžkých svařenců, opláštěním hal, kovoobráběním, zemními pracemi, logistikou. Vlastíme také velkou a malou manipulační techniku.
BS-Build servis, spol. s r.o.
Telelon: 383 133 240
E-mail: buildservis@buildservis.cz
Zabýváme se výrobou nerezových konstrukcí a zařízení pro potravinářský průmysl, vodohospodáře - vybavení vodáren, vodojemů a čistíren odpadních vod. Naše společnost také zajišťuje opravy různých nerezových technologických a výrobních zařízení. Dále se zabýváme výrobou nerezových zábradlí, zábradlí na francouzská okna, mříží, vchodových stříšek či dílů pro průmysl a stavebnictví. Výrobou hliníkových konstrukcí. Zpracování a svařování hliníku.
Techvaco, s.r.o.
Telelon: 583 234 063
E-mail: techvaco@seznam.cz
Společnost LEMONTA s.r.o. zajišťuje komplexní dodávky ocelových konstrukcí, produktovodů a elektromontáží především pro energetický a stavební průmysl. Společnost byla založena v roce 1997, kdy první dva roky jsme se orientovali na stavební zámečnictví, rok na to jsme se začali specializovat na potrubní rozvody.
Lemonta s.r.o.
Telelon: 351 105 600
E-mail: lemonta@lemonta.cz
Vyrábíme, prodej a montáž obytné, skladové, výrobní, stavební, kancelářské a sanitární buňky a kontejnery pro stavbu skladů, ubytoven, škol a kanceláří. Dále vyrábíme ocelové konstrukce, schodiště, podesty, mříže, vrata, zástěny, okenice.
ZRUP Příbram a.s.
Telelon: 318 404 422
E-mail: krejcova@zrup.cz
Naše firma se zabývá výrobou ocelových konstrukcí. Výroba zábradlí, schodišť, ocelových plošin a dalších menších či větších konstrukcí v jakékoliv povrchové úpravě ( Galvanický zinek, Žárový zinek, Komaxit a Lak dle vzorníku RAL, Duplex ). Výměny zámku, zabezpečovací systémy dveří či výměny a montáž vložky zámku, to vše zajistíme. Opravy zemědělských a lesních strojů a zařízení. Svěřte se do rukou profesionálů, splníme i ty nejnáročnější požadavky.
KOVOVÝROBA ZAJKR
Telelon: 734 897 025
E-mail: koteza@seznam.cz
Firma KOVO PROKEŠ působí na trhu již od roku 1991 v oblasti obchodu, výroby a služeb. Nedílnou součástí naší činnosti je i kovovýroba – výroba ocelových konstrukcí, zakázková výroba z oceli a nerezu, zinkování, zámečnické a svářečské práce, montáž a opravy.
KOVO PROKEŠ, s.r.o.
Telelon: 519 511 789
E-mail: kovoprokes@kovoprokes.cz
Společnost FEMONT OPAVA s.r.o. se zabývá výrobou a montážemi průmyslových hal, supermarketů, autosalonů, čerpacích stanic pohonných hmot, montáží panelového i skládaného opláštění průmyslových objektů včetně světlíků, oken, vrat a dalších.
FEMONT OPAVA s.r.o.
Telelon: 553 793 181
E-mail: femont@femont.cz
Společnost IP systém a.s. patří k několika málo firmám v naší republice, které jsou schopny zajistit provedení kompletní hrubé stavby vlastními prostředky bez další subdodavatelské činnosti. Za dvě desetiletí existence bylo dosaženo stoprocentní soběstačnosti v oblasti vývoje, výroby, dopravy a montáže prefabrikovaných konstrukcí, ocelových konstrukcí a opláštění budov. Středisko stavební výroby disponuje týmem zkušených pracovníků využívající vlastní výrobní a montážní kapacity.
IP systém a.s.
Telelon: 585 238 222
E-mail: ipsystem@ipsystem.cz
Vyrábíme moderní montované haly a ocelové konstrukce za skvělé ceny při zachování nejvyšší kvality. Neustále pracujeme na vylepšování technologií výroby. Inovujeme a vyvíjíme nové metody, abychom vám mohli dodat montované haly s dokonalými vlastnostmi za rozumnou cenu.
POLAK CZ s.r.o.
Telelon: 737 287 813
E-mail: rdh@polakcz.cz
Společnost Borga je synonymem pro jednoduchost. S námi si můžete snadno vybrat, zakoupit a postavit ocelovou halu. Bezproblémový a flexibilní proces vede k dosažení a naplnění vašich představ. Vlastní realizace by měla být praktická, bezproblémová s dlouhou životností. Dodáme vám tak halu na klíč a převezmeme odpovědnost za veškerou montáž. Vy se můžete soustředit na vlastní práci a my vše zařídíme.
BORGA s.r.o.
Telelon: 547 222 999
E-mail: info@borga.cz
Mezi naše činnosti patří zámečnická výroba, kterou se zabýváme již od roku 2008, a máme tedy v tomto oboru bohaté zkušenosti. Provádíme kovovýrobu, výrobu kovových lodžií, zábradlí, ocelových vrat, garážových vrat, dveří atd. Dále provádíme výrobu a montáž montovaných hal na klíč. Vyrábíme kovové konstrukce, opláštění, střechy a základové desky. Nabízíme ocelové vazníky o šíři 40m a více.
Zámečnictví PROFEKO s.r.o.
Telelon: 724519312
E-mail: zamecnictvi.profeko@seznam.cz
Provádíme výrobu svařovaných ocelových konstrukcí, zakázkovou výrobu a opravy strojních zařízení, výrobu a opravy dílů železničních vozidel a poskytujeme ubytování ve Svatavě u Sokolova.
Svatavské strojírny s.r.o.
Telelon: 352 467 370
E-mail: svssro@svssro.cz
Společnost KRE-KO Zdeněk Křepel byla založena 1998 . Naše společnost je zaměřena především na výrobu ocelových konstrukcí pro automobilový průmysl a vybavení stájí pro skot. V roce 2013 byla rozšířena výroba o mobilní hrazení TEXAS v návaznosti na to byl spuštěn E-Shop.
KRE-KO
Telelon: 725 994 916
E-mail: info@kre-ko.cz
Práškové lakování kovových konstrukcí, hliníkových i nerezových. Předúprava povrchu tryskáním kovovým abrazivem. Strojírenská výroba - ocelové různorodé konstrukce.
Vladimír Trojan
Telelon: 972544356
E-mail: Strojirenstvi.Trojan@seznam.cz
Našim výstupem je nabídka kompletního výrobku od zaměření objektu, přes zpracování výrobní dokumentace až po realizaci a montáž, včetně všech dodávek souvisejících komponentů provedených v nejvyšší kvalitě doložené certifikáty (automatické dveře, pohony, včetně elektronického ovládání, protipožární uzávěry, neprůstřelná skla apod.).
TERMETAL s.r.o.
Telelon: 281 924 282
E-mail: termetal@termetal.cz
Hlavní podnikatelskou činností je zakázková výroba těžké průmyslové vzduchotechniky, svařovaných ocelových konstrukcí a zařízení podle technické dokumentace dodané zákazníkem. Moderní strojní vybavení a kvalifikovaní zaměstnanci umožňují efektivní a flexibilní výrobu při splnění vysokých kvalitativních požadavků zákazníků.
Petr Osička
Telelon: 353 612 347
E-mail: info@petrosicka.cz
Vyrábíme průmyslové ocelové konstrukce, zásobníky, lisovací kontejnery, pásové dopravníky, drtící a třídící linky na kámen a písek. Dále vyrábíme a montujeme haly, přístřešky a zastřešení čerpacích stanic. Provádíme elektroinstalace kamenolomů a pískoven včetně revizí.
Blatenské strojírny Blatná s.r.o.
Telelon: 383 422 139
E-mail: bsblatna@bsblatna.cz
Provádíme řezání plazmou - dělení kovů. Disponujeme formátem stolu 3x10m. Dále nabízíme dělení materiálů, výrobu ocelových konstrukcí, zakázkovou zámečnickou výrobu a kovovýrobu. Prodáváme hutní materiál.
PLAZMA CZ s.r.o.
Telelon: 381 253 521
E-mail: info@plazmacz.cz
Výroba a dodávky ocelových konstrukcí, aparátů a technologických zařízení pro sklářský a chemický průmysl, energetiku a teplárenství. Provádíme realizaci dodávek od návrhu až po montáž. Nabízíme elektrofiltry, kouřovody, tlakové nádoby, uskladňovací nádrže, potrubí, haly a ocelové konstrukce.
DAS Fabrication, s.r.o.
Telelon: 568 619 411
E-mail: info@das-fabrication.cz